Monstera Borsigiana Albo Variegata (node cutting)

3.200.000 

Monstera Borsigiana Albo Variegata có những chiếc lá với hai màu xanh và trắng hòa trộn như được vẽ bằng màu nước một cách tuyệt đẹp.

Call Now Button